Koffie is een zeldzaam product voor voedselbanken. Doordat het een lange houdbaarheid heeft, wordt het vrijwel nooit aan de voedselbanken aangeboden. Elke jaar organiseren we de inzameling van DE waardepunten. In december staan de verzameldozen in winkelcentra en andere drukbezochte plaatsen in en om Hoogeveen. De in dat jaar uitgeknipte en bewaarde waardepunten kunnen dan worden ingeleverd bij Douwe Egberts die de waarde verzilverd in pakken koffie voor de voedselbanken.

Net na de jaarwisseling halen we de verzameldozen op en kan het tellen beginnen. Een flinke klus aangezien er veel verschillende waardes zijn toebedeeld aan de waardepunten. De weken daarna volgt de centrale verwerking van alle DE-waardepunten die landelijk door 110 lionsclubs zijn ingezameld en de verdeling van de pakken koffie naar de voedselbanken. Douwe Egberts verdeelt de pakken koffie elk jaar medio februari/maart over de voedselbanken in Nederland. De Hoogeveense Voedselbank verdeelt de door Hoogeveners verdiende pakken koffie over de voedselpakketten voor plaatsgenoten die het hard nodig hebben. 

Steeds meer punten
We zijn in 2018 begonnen met de actie en in 2022 sloot de Lionsclub Hoogeveen aan bij de actie en  richtte zich op het inzamelden in Pesse en Zuidwolde. De actie werkt als een olievlek. Steeds meer particulieren, verenigingen, kerken en organisaties sparen koffiepunten voor deze actie, waardoor de opbrengst vrijwel elk jaar toeneemt.

Opbrengst per jaar

Actie december 2018: 800 pakken koffie

Actie december 2019: 1134 pakken koffie

Actie december 2020: 1794 pakken koffie

Actie december 2021: 1665 pakken koffie

Actie december 2022: wordt bekend gemaakt in februari 2023. We hebben meer dan 1.000.000 punten ingezameld, een record.