Kleine projecten en acties

Naast onze grote jaarlijkse projecten zetten we ons ook door praktische hulp te bieden of iets leuks te organiseren. Denk aan pannenkoeken bakken voor bewoners in een verzorgingshuis, het organiseren van een feestelijke sinterklaasavond voor dementerende ouderen of het verlenen van hand- en spandiensten bij de organisatie van een maatschappelijke activiteit.