Peace Poster Contest

Lions Clubs International organiseert sinds 1988 wereldwijd de vredes-posterwedstrijd. Het is een immaterieel project, gericht op kinderen met het doel: het tot stand brengen en in stand houden van begrip tussen de volkeren van de wereld. Naast het tekenen denken de kinderen in de leeftijd van 11 tot 13 jaar na over het jaarthema. De scholen zenden de getekende posters naar een lionsclub in hun regio die het project steunen. 

Prachtige kunstwerken
Het project start aan het begin van het schooljaar. Voor de herfstvakantie leveren de scholen de posters in, waarna de leden van onze lionsclub de posters per school jureren. Dat is elk jaar een moeilijke taak. Naast het beoordelen van de kunst, moeten we ook rekening houden met de afspraken die zijn gemaakt om ervoor te zorgen dat de posters ook internationaal bruikbaar zijn.

Betekenis van vrede
In der periode dat de kinderen aan de posters werken besteedt de groepsleerkracht ook aandacht aan het jaarthema in de lessen. Zo krijgen kinderen inzicht in een specifiek onderdeel van vrede en ontdekken ze wat het betekent, voor henzelf en wereldwijd. 

Kleine projecten

Naast onze grote jaarlijkse projecten zetten we ons ook door praktische hulp te bieden of iets leuks te organiseren. Denk aan pannenkoeken bakken voor bewoners in een verzorgingshuis, het organiseren van een feestelijke sinterklaasavond voor dementerende ouderen of het verlenen van hand- en spandiensten bij de organisatie van een maatschappelijke activiteit.